Ταινία Ηλεκτρολογική
Κωδικός προϊόντος:
ΜΟΝ/0107
Κατηγορία:
Μονώσεις
Τύπος προϊόντος:
Universal