Ταινία Αυτοκόλλητη Αλουμινίου 10m
Κωδικός προϊόντος:
ΜΟΝ/0108
Κατηγορία:
Μονώσεις
Τύπος προϊόντος:
Universal