Μονώσεις Φύλο
Κωδικός προϊόντος:
ΜΟΝ/0082 10 mm
ΜΟΝ/0083 10 mm με επένδυση αλουμινίου
ΜΟΝ/0084 25 mm με επένδυση αλουμινίου
ΜΟΝ/0085 10mm Αυτοκόλλητο
Κατηγορία:
Μονώσεις